Driftskostnader

Nedan är en liten sammanställning på beräknade driftskostnader vad avser enbart el och slamtömning.


•  Slamtömningsavgiften 220 kr/m³
•  Elkostnaden 1,10 kr/kWh

Notera! Ovanstående priser är ett medelvärde och kan variera mellan olika företag.

 Typ av anläggning   Antal hushåll  Beräknad el- och
 slamtömningskostnad per år 
BA 1 ~1400 kr
BB 2 ~1700 kr
BC 3-4 ~2100 kr
BD 5-6 ~2800 kr
BE 7-8 ~3800 kr
BF 9-12 ~5700 kr
BG 13- ~8300 kr
BH 20 ~9800 kr
BJ 30 ~13600 kr
BK 40 ~21200 kr
BL 50 ~24700 kr