Biorotorer

Biorotorteknik används för biologisk behandling av både kommunalt och industriellt avloppsvatten.


•   Behandling med biorotorer kräver mycket låg energiförbrukning och litet underhåll.
•   Biorotorer kan monteras i befintliga bassänger av betong eller installeras i prefabricerade bassänger av glasfiberarmerad polyester.
•   Klargester biorotorer utföres i olika fack med fribärande mediasektioner i varje fack.
•   Ramverkets konstruktion innebär att befintliga rotorer med annan utformning och konstruktion i många fall kan ombyggas.

Om ytterligare information önskas angående utformning och dimensionering står vi gärna till tjänst med upprättande av principförslag.

» Sprängskiss - Biorotor