Drift och skötsel av avloppsreningsverk Klargester System Biodisc

Tillsyn


Vid mekanisk och biologisk behandling föreslår vi tillsyn 1 gång per vecka.
Vid tillsynen kontrolleras följande:

•  Biorotorn roterar.
•  Inga missljud från motorn eller lagren.
•  ”Slamhuden” på biorotorn har normal färg.
•  Inga luktolägenheter.
•  Kontrollera att inlopps- och utloppsrören är fria från skräp.
•  Kontrollera att skoporna ej är igensatta.

Har man kemisk behandling skall man även kontrollera:


•  Att det finns fällningskemikalier.
•  Att doseringsutrusningen fungerar.

» Driftskostnader
» Slamtömning allmänt
» Slamtömningsinstruktioner typ BA-BC
» Slamtömningsinstruktioner typ BD-BL