Saknar Du kommunalt avlopp ?

Klargester AB erbjuder leverans av prefabricerade avloppsreningsverk som i sitt grundutförande är utformat för mekanisk och biologisk behandling av allt avloppsvatten, dvs. både WC- och BDT-avlopp. Anläggningen kan om så önskas lätt kompletteras med kemisk fällning.

Varför välja System Biodisc ?

•  Lätt att installera.
•  Har få mekaniskt rörliga delar.
•  Har ingen komplicerad datorstyrning då biorotorn drivs kontinuerligt.
•  Låga driftskostnader.
•  Kräver ett minimum av tillsyn.

Önskas mer information eller har du några frågor?
-Skicka E-post till oss...


 info [a] klargester.se

...eller nå oss på mobiltelefon :


•  Catarina Thorén, 0705-299950

Klargester
är medlem i

Klargester Biodisc

klarar EN-certifieringen

EN 12566-3


Ny adress, nytt telefonnumer:


Sedan en tid tillbaka finns vi på Klangfärgsgatan 5 i Västra Frölunda, och vårt nya telefonnummer är 031-290404.