Startsidan

Allmänt om behandlingen
Reningsverk för 1-4 hushåll
Reningsverk från 5 hushåll
Principskisser - installation
Drift och skötsel
Biorotorer

Branschorganisationen MRV
Testresultat
 Kungsfiskaren - finns, liksom Klargester, bara 
 där det finns rent vatten!
© Klargester AB
Design Martin Lundell