Principskisser - installation

Här visas exempel på hur installationen kan gå till. Det finns olika lösningar, allt beroende på var man kan släppa sitt renade avloppsvatten.


Normalt kan man leda det renade avloppsvattnet ut till en befintlig bäck/dike, dagvattenledning, stenkista eller dylikt.

Vid större anläggningar föreslår vi att en servicebyggnad uppföres för installation av doseringspump, elskåp, samt förvaring av kemikalier.

» Principsektion installation
» Installation typ BA-BC
» Installation typ BF

» Principförslag grundinstallation
» Principförslag begränsad infiltration/markbädd
» Principförslag sandfilter
» Principförslag pumpbrunn

» Principförslag Biodisc typ BC
» Principförslag Biodisc typ BD-BE
» Principförslag Biodisc typ BE-BF
» Principförslag Biodisc typ BG
» Principförslag Biodisc typ BG-BL