Reningsverk för 1-4 hushåll


 Biodisc typ BA-BC – Efter installation
Anläggningen levereras prefabricerad, dvs. färdig från fabrik, vilket gör den enkel att installera.

Bilden visar hur det kan se ut efter installation.

Bilden visar hur biorotorn ser ut efter en tids användning.

Genom att titta på färgen på “biohuden”, kan man se hur den biologiska behandlingen fungerar.

 Biodisc typ BA-BC - Biorotor

 Typ av anläggning   Antal Pe   Antal hushåll 
BA 5-6 1
BB 7-12 2
BC 15-18 3-4

 Pe = personekvivalenter