Reningsverk för minst 5 hushåll

Biodisc anläggningen levereras som en prefabricerad komplett enhet, klar för tillkoppling av inlopps- och utloppsledning.


Installationen görs enkelt av en lokal markentreprenör samt en elektriker.


 Exempel på installation
 Typ av anläggning   Antal Pe   Antal hushåll 
BD 25 5-6
BE 35 7-8
BF 50 9-12
BG 70 13-19
Notera!
Vid fler än 20 hushåll kontakta oss.
 Pe = personekvivalenter